Na czym polegają pozytywne skutki zewnętrzne?

Ania

Mówiąc o dość popularnym w ekonomii terminie, jakim są efekty zewnętrzne, zwykle zwraca się uwagę na ich negatywny aspekt. Najczęściej wymienia się zanieczyszczanie środowiska, które jest „skutkiem ubocznym” działalności wielu przedsiębiorstw – te jednak w żaden sposób nie rekompensują swojego negatywnego oddziaływania na podmioty trzecie. Warto jednak wspomnieć o tym, że obok negatywnych skutków zewnętrznych funkcjonują efekty zewnętrzne pozytywne – o tych jednak mówi się mniej i rzadziej. Być może dlatego, że są one spotykane na mniejszą skalę. Kiedy mamy do czynienia z pozytywnymi skutkami zewnętrznymi? Jeśli działalność firmy, przedsiębiorcy lub innego podmiotu powoduje korzyści u osób trzecich, które w żaden sposób nie są rekompensowane, wówczas mówimy właśnie o pozytywnych efektach zewnętrznych. Oczywiście jeśli ów podmiot jest w stanie uzyskać pełne wynagrodzenie za swoją działalność, wówczas nie mówimy tu o efektach zewnętrznych.

A jakie mogą być przykłady tego zjawiska? Zdarza się, że nowopowstałe hipermarkety potrzebują dobrego dojazdu dla swoich klientów. Wówczas muszą one zainwestować w odpowiednią drogę lub choćby podjazd. Taka droga jest dla nich korzyścią – ułatwi klientom dojazd, a tym samym sprawi, że owych klientów będzie potencjalnie więcej. Ale ta sama droga okaże się także korzyścią dla innych kierowców, którzy wcale nie muszą zajeżdżać do tego hipermarketu. Lepsza droga to dla nich korzyść, za którą inwestor nie otrzymuje żadnej rekompensaty. Inwestor ponosi pełne koszty, korzyści zaś trafiają do dużo szerszego grona odbiorców.

.

www.polandmuaythai2014.eu
Next Post

Słabnąca wartość dolara

Dolar amerykański jako waluta jednego z największych mocarstw na świecie powinna być walutą mocną. Tym bardziej, że odkąd został wprowadzony do obrotu to nigdy nie był