Słabnąca wartość dolara

Ania

Dolar amerykański jako waluta jednego z największych mocarstw na świecie powinna być walutą mocną. Tym bardziej, że odkąd został wprowadzony do obrotu to nigdy nie był wymieniany na inny. Cały czas pozostawał legalnym środkiem płatniczym. Jednak jeśli spojrzymy na ostatnich kilkadziesiąt lat to zauważymy, że wartość tej waluty drastycznie spadła. W 1972 roku uncja miała wartość 42 dolarów. W 2012 roku miała wartość 1692 dolarów. Jak w przypadku każdej waluty, tak samo w przypadku dolara amerykańskiego istnieją zasady drukowania oraz działania Rezerwy Federalnej. W chwili obecnej mówi się o tym, że w obiegu w gotówce znajduje się ponad 800 miliardów dolarów. Rada Rezerwy Federalnej zbiera się średnio 8 razy w ciągu każdego roku. Na swoich zebraniach podejmuje decyzję na temat tego gotówki powinno znajdować się w obiegu.

Czasami oczywiście rada może podjąć decyzję o zwiększeniu ilości gotówki w obiegu. Wówczas na przykład skupuje się papiery dłużne od banków. Jeśli natomiast w obiegu ma być mniej gotówki to wówczas papiery dłużne się skupuje. Dolar amerykański jest walutą obowiązującą w kilkunastu krajach. Niegdyś mianem dolara określało się uncję srebra, która była wykonywana w postaci monety przez czeskiego hrabiego. Monety tegoż hrabiego zyskały uznanie w oczach władców na całym świecie. Były one bowiem wykonywane z naprawdę ogromną precyzję. Każda moneta była dokładnie wybita oraz czysta. Mówi się o tym, że pierwsze banknoty na których była nadrukowana nazwa dolara pochodzą z 1861 roku..

W drukarni Booklet zamówisz naklejki firmowe różnego rodzaju www.wolniartysci.pl